Med hjertet på rette sted

Vi møder i medierne en rystende omtale, når vi læser om vores plejehjem herhjemme.

Karina Nielsen er leder af Stauning Friplejehjem, der kører efter de samme satser som de kommunale. Hendes opgave har været og er bl.a. at sætte det rette hold og have fokus på værdierne.

Lisbeth Lunde Lauridsen er ansat som aktivitetsmedarbejder på friplejehjemmet og er med til at fylde rammerne ud i hverdagen, med fokus på reminiscens, social omsorg og hygge.

Vi kommer ikke med en entydig sandhed eller opskrift, men begge vil vi i foredraget fortælle om dét “at drive et plejehjem” med hver deres fokusområder og have et indspark i debatten. For hvor svært kan det være? Det kræver i hvert fald sit.

Foredragets varighed

Foredraget falder i to afdelinger af ca. 45 min. med en pause indlagt

Del 2 er et koncentrat af foredraget: Når jeg bli’r gammel

BOOK NU | Tilbage til oversigten over foredrag | FAQ – find svar |