Foredrag

Herunder kan du finde de foredrag jeg tilbyder. Mine foredrag er inddelt i tre grupper: Personfortællinger | Kulturhistoriske foredrag | Andet – her finder du foredrag om fokuspunkter jeg arbejder med ved siden af min foredragsvirksomhed EposForedrag.

Velkommen til at gå på opdagelse. Venlig hilsen Lisbeth Lunde Lauridsen

Oversigt over personfortællinger:

| Kaj Munk | Jeppe Aakjær | Martin Luther |

Personfortællinger

I disse foredrag er det mit ønske, at vi gennem et andet menneskes liv kan få lov at spejle vores eget.

Jeg har udvalgt nogle personer, som har sat historiske aftryk og som har betydning for os i dag gennem deres værker og liv.

Kaj Munk:

Mine foredrag om Kaj Munk bære præg af den store humor og alvor, den sammensatte personlighed Kaj Munk rummede.

Kaj Munks kristne tro kaldte på handling. Sandhedsmennesket Kaj Munk pirrer os stadig og afkræver os stillingtagen, som vi må forholde os til – også i dag.

Hans digtning spænder vidt fra de store dramaer med evigt gyldige temaer til humoristiske børnedigte.

Da Kaj Munks Præstegård åbende dørene i 2010 for offentligheden, var jeg Daglig leder af Kaj Munks Præstegård i Vedersø, og det er med stor glæde, at jeg kan tilbyde disse foredrag om Kaj Munk i hele landet.

Kaj Munk – Foredrag 1:

“Aldrig, aldrig, aldrig spørge, om det nytter, bare, om det er sandt”

Kaj Munk i sit arbejdsværelse “Stærekassen”

Kaj Munk er en af danmarkshistoriens mest markante personligheder i det 20. århundrede. Selvom Kaj Munk kom til at virke i et af landets mindste sogne, blev hans betydning stor både i og uden for Vedersø i Vestjylland. …

Læs mere om foredraget om Kaj Munk 1

Kaj Munk – Foredrag 2:

Kaj Munk med et glimt i øjet

“Med sol og megen glæde”

Kaj Munk rummede mange facetter og var en personlighed, der satte spor i danmarkshistorien. Hans liv og virke giver anledning til eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og lattermuskler rørt hos de fleste. …

Læs mere om foredraget om Kaj Munk 2

To nabopræster – Kaj Munk og K.L. Aastrup

I 20 år blev præstegårdene i Vedersø og Husby beboet af to markante personligheder. Vidt forskellige var disse to digterpræster. Kaj Munk var farverig og impulsiv, mens Aastrup var mere nøgtern af natur. Deres tid som nabopræster var præget af venskab og uvenskab, men deres liv var vævet ind i hinanden – også de sidste dage før Kaj Munk myrdes. 

Læs mere om foredraget: To nabopræster

Jeppe Aakjær

Da jeg først begyndte at dykke ned i Jeppe Aakjærs forfatterskab så jeg en skat som bør deles med mange andre.

Ingen dansk forfatter har formået som Jeppe Aakjær på så enestående vis at beskrive livet på landet i brydningstiden omkring år 1900. Hans politiske engagement og kærlighed til sin hjemstavn har fået betydning for os alle i hele Danmark.

Jeppe Aakjær:

“Fra folket vi kommer, til folket vi går, dets lykke skal være vor lov”

Jeppe Aakjær i sit arbejdsværelse

Jeppe Aakjær skrev Damark sønder og sammen.

Sønder, fordi han gennem sin litteratur viste en samfundskritik

Sammen, fordi han skrev de sange, der sang danskerne sammen igen…

Læs mere om foredraget om Jeppe Aakjær 1

Martin Luther

I forbindelse med reformationsåret lavede jeg dette foredrag om en af de vigtigste personligheder i den vestlige verden.

Da jeg dykkede ned i historien opdagede jeg de kontakter Martin Luther havde til Danmark i sin samtid, men også hvordan han har sat sit fingeraftryk på vores hverdag i dag.

Mange andre personer kunne i den forbindelse også være nævnt, men Martin Luther er og bliver den vigtigste af dem alle.

Foredraget er lige så relevant i dag som i jubilæumsåret.

“Her står jeg”

Martin Luther

Martin Luther er en af de mest betydningsfulde personer i europæisk historie. Han kom til at spille en nøglerolle for udviklingen af en ny kirke og en ny livsform for millioner af mennesker – også for os i Danmark den dag i dag. …

Læs mere om foredraget om Martin Luther

Oversigt over kulturhistoriske foredrag:

| Vestjyske fortællinger | Rakkere og natmænd | Kristus i kunsten | C.S. Lewis’ Narnia |

Kulturhistoriske foredrag

I mit arbejde som museumsformidler og foredragsholder har kulturhistoriske temaer naturligt stået mit hjerte nær.

Mine foredrag tager forskellige temaer op som vi ikke må glemme, men som vi forhåbentlig også kan se igennem som et nøglehul til at forstå vores historie og os selv bedre i dag.

Vestjyske fortællinger

Vestjylland rummer mange gode historier og spændende fortællinger. Hvordan er det særegne vestjyske sind og livsanskuelserne blevet til gennem tiderne? …

Læs mere om Vestjyske fortællinger her

Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker

Rakkerfamilie

Tatere, kjæltringer eller skøjere – et ukært barn har mange navne.

I perioden fra 1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene.

Læs mere om foredraget Rakker og …

Kvinder i forbryderalbummet

Forbryderalbum

Om brugen af fotografiet til identifikation af forbrydere, om tyve, bedragere og offentlige fruentimmere og Kvindefængslet på Christianshavn m.m.

Om samfundstanker, kriminalitet og straf i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Læs mere om foredraget Kvinder i forbryderalbummet

Kvinderne fra Sprogø og mændene fra Livø

Indsatte på Livø

Indtil 1961 husede Limfjordsøen Livø en anstalt for antisociale og kriminelle åndsvage mænd.”Sexuelt løsagtige åndssvage unge piger og kvinder” risikerede i samme periode at havne på Sprogø.

Det er en fortælling om racehyigejne og behandlingen af åndssvage krimminelle – særligt de “moralsk åndssvage” i 1930’ernes Danmark og frem.

Læs mere om foredraget Kvinderne fra Sprogø og mændende fra Livø

Rør blot ikke ved min gamle jul

Julen har solide rødder og vi går bag om de gamle danske juleskikke, -sange og -salmer.

Vi kommer også omkring næsten glemte traditioner som måske er ved at finde fodfæste igen.

Læs mere om foredraget “Rør blot ikke ved min gamle jul”

C.S. Lewis – Løven, heksen og garderobeskabet

Foredraget er under udarbejdelse

Ateisten C.S. Lewis fortalte at han var alvorligt vred på Gud over, at Gud ikke eksisterede. Dels gennem længere diskussioner med kollegaen J.R.R. Tolkien giver C.S. Lewis efter og indrømmer, at Gud er Gud. Han beskrev processen således: “Han kom sparkende og skrigende ind i kristendommen.”

Noget af det mest populære og elskede C.S. Lewis skrev var bøgerne om Narnia.

I dette foredrag er det “Løven, heksen og garderobeskabet” der tages udgangspunkt i og hvor C.S. Lewis lader kristendommen udfolde sit budskab i en parallelverden: Narnia.

| Kontakt | FAQ – find svar | Hjem | Om Epos Foredrag | Oversigt over kulturture | | Oversigt over kurser |

Andet

Når jeg bli’r gammel

To nye gamle venner

“Når jeg bli’r gammel, så vil jeg gerne på Stauning Friplejehjem”, sådan lyder kommentarerne fra flere på Facebook, når de læser om de små dryp fra hverdagslivet, der lægges op på siden.

Dét er kommentarer, der står i stor kontrast til den skræmmende fremstilling, vi ellers møder i medierne om vores plejehjem herhjemme.

Hvordan vil vi gerne have det, når vi bliver gamle?

Hvilke forventninger har vi til den sidste fase af livet? 

Læs mere om foredraget “Når jeg bli’r gammel

Med hjertet på rette sted

Vi møder i medierne ofte en rystende omtale, når vi læser om vores plejehjem herhjemme.

Dette foredrag har jeg lavet i samarbejde med min leder af Stauning Friplejehjem, Karina Nielsen. Vi ønsker at sætte fokus trivsel på plejehjemmene. Vi påstår ikke vi har fundet de vise sten for alle, men vil gerne være med til at sætte fokus på værdighed og livskvalitet.

Friplejehjemmet kører efter de samme satser som de kommunale. Karinas opgave har været og er bl.a. at sætte det rette hold og have fokus på værdierne.

Min opgave er at være med til at udfylde rammerne i hverdagen. [Del 2 i dette foredrag er et koncentrat af foredraget: Når jeg bli’r gammel]

Læs mere om foredraget: Med hjeret på rette sted